Galilejské jezero, severní Izrael - Kareta Tour

Galilejské jezero, severní Izrael

Galilejské jezero je největší izraelské sladkovodní jezero. Nachází se na severu Izraele v hornaté oblasti Galileje. Jezero je dlouhé 21 km a široké 12 km. Jeho rozloha je 166 km2 a maximální hloubka kolem 50 m. Leží 212 metrů pod úrovní světového oceánu, a je tedy nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě a druhým nejníže položeným jezerem po Mrtvém moři. Sladkou vodou zásobuje velkou část Izraele.

V hebrejském Starém zákoně je pojmenováno podle nejvýznamnějšího města na jeho břehu: jam kinneret, Kineretské moře. Tento název se dnes používá jako oficiální název v Izraeli. Po vyhnanství Židů do Babylonu v 6. století př. n. l. se toto jezero nazývalo Genezaretské. Označení Galilejské je podle oblasti Galilea v severním Izraeli, kde se jezero nachází. V Novém zákoně se mluví o něm také jako o jezeru Genezaretském a Tiberiadském. Důležité události z Ježíšova života jsou právě spjaty s tímto jezerem. V době Ježíšově patřila oblast při pobřeží jezera k nejhustěji obydleným krajům celé země. Jezero bylo proslulé hojností ryb a poskytovalo obyvatelstvu obživu a výdělek. Asi 5 km severně od Tiberiady ležela Magdala, domovské město Marie Magdalské, která patřila k ženám, jež provázely Ježíše spolu s jeho učedníky během jeho galilejského působení.

Galilejské jezero na severu Izraele

Tiberias – místo s podivuhodnou historií

Na západním břehu jezera se nachází město Tiberias (hebrejsky Teverja), které je podle židovské tradice jedním ze čtyř svatých měst judaismu (spolu s Jeruzalémem, Chebrónem a Safedem). Vybudoval je tetrarcha Herodes Antipas a dal mu jméno po svém císařském příznivci (římském císaři Tiberiovi, 14-37 n. l.). Koncem 2. století se sem přestěhovala slavná rabínská škola, z níž vyšli neslavnější učitelé Mojžíšova zákona ve 3. století. V roce 1909 zde vznikla první společná zemědělská osada (kibuc) Deganya.

Galilejské jezero

Tabgha - zázračné rozmnožení chlebů

Na severozápadním břehu jezera je místo zvané Tabgha. Zde podle křesťanské tradice Ježíš zázračně nasytil pět tisíc lidí. Kolem kamene, na který měl položit pět bochníků chleba a dvě ryby, byla vybudována bazilika Rozmnožení chlebů, která stojí na základních zdech byzantského kostela z 5. století.

Kostel Rozmnožení chlebů Tabgha

Prohlédněte si program našeho poznávacího zájezdu do Izraele, jehož součástí je i naštěva Galilejského jezera.

Použitá literatura:
Kroll, Gerhard, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2002.

Ježíš by to dnes měl snadné, biblické Galilejské jezero vysychá". Největší sladkovodní jezerní plocha v Izraeli pomalu vysychá. „Podle agentury Reuters to zapříčiňuje zejména sucho a odčerpávání vody. Můžeme tak s nadsázkou konstatovat, že pokud by se chtěl Ježíš v současnosti procházet po této vodě, příliš velký zázrak by k tomu nepotřeboval. (...) Izraelská vláda premiéra Benjamina Netanjahua vidí řešení v odsolování neboli desalinaci mořské vody, v čemž je Izrael doslova světovou velmocí. Podle plánu, který byl schválen letos v červnu, se zdvojnásobí množství zpracované mořské vody ze Středozemního moře, a polovina z toho se pak i novou potrubní sítí přemístí do Galileje.“

Související články:
Kafarnaum v Galileji - místo Ježíšových zázraků

člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim