Přírodní rezervace En Gedi u Mrtvého moře - Kareta Tour

Přírodní rezervace En Gedi u Mrtvého moře

V Izraeli je přes 70 národních parků a více než 200 přírodních rezervací. Mezi nejnavštěvovanější patří přírodní rezervace a oáza En Gedi (též Ejn Gedi; hebrejsky Én-ge, „Kůzlečí pramen“, „Kozorožčí pramen“; anglický přepis Ein Gedi). Nachází se západně od Mrtvého moře, v blízkosti starověké pevnosti Masada a archeologického naleziště Kumrán. Nejstarší doklady o osídlení pocházejí z chalkolitického období (4 000 př. n. l.).

První zmínka o En Gedi v Bibli je v knize Jozue v souvislosti s územím, které připadne pokolení Judovců (Kniha Jozue, 15. kapitola, 62. verš). Podle židovské tradice se do zdejších jeskyní ukryl budoucí izraelský král David, když prchal před Saulem, který usiloval o jeho život, viz První kniha Samuelova, 24. kapitola, 1. verš; ČEP: David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí. Poetický doklad o tomto pozoruhodném místě najdeme v Písni písní (1. kapitola, 14. verš; ČEP): Hroznem henny je pro mne můj milý v éngedských vinicích.

Během tzv. První židovské války (66-70 n. l.) bylo En Gedi zničeno a opuštěno. V době Bar Kochbova povstání proti Římanům (132-135 n. l.) se stalo základnou židovských povstalců. V dubnu 1848 vedl poručík William Francis Lynch (1801-1865) americkou expedici k řece Jordánu a Mrtvému moři. Když „objevil“ zřídlo En Gedi, přejmenoval jej na pramen George Washingtona. V březnu 1949 dobyla En Gedi izraelská armáda.


Přírodní rezervace En Gedi

Přírodní rezervace En Gedi byla založena v roce 1972. Tato největší oáza v Izraeli se rozkládá na ploše 25 km2. Můžeme tu například pozorovat volně žijící kozorožce núbijské (Capra ibex nubiana) a damany skalní (Procavia capensis).

Kozorožec núbijský Daman skalní

Rezervací vede několik stezek a výlet po nejkratší trase zabere asi hodinu. Jsou zde dva potoky s celoročním průtokem: Nachal David (Davidův potok) a Nachal Arugot (Arugotský potok). Do rezervace dále tečou vody pramenící v pramenech Šulamit a Ejn Gedi.

Vodopád v oáze En Gedi

Asi kilometr od oázy leží kibuc En Gedi, který vznikl v roce 1956. Je zde světoznámá botanická zahrada s více než 900 druhy rostlin pocházejících z celého světa.

Palmy v En Gedi

Prohlédněte si naši nabídků zájezdů k Mrtvému moři!

Použité zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejn_Gedi
En Gedi Nature Reserve (Israel Nature and Parks Authority)

člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim