Poznávací zájezdy - Kareta Tour

Poznávací zájezdy

Zájezdy do Izraele: Jeruzalém, Jaffa, Mrtvé moře

Pořádáme několikadenní poznávací zájezdy do Izraele, země sice nevelké rozlohou, ale velké svým dějinným významem. Významnou součástí těchto zájezdů je prohlídka Jeruzaléma, ve kterém se nacházejí posvátná místa tří světových monoteistických náboženství. Pro Židy je místem, kde stál Šalomounův chrám, duchovní centrum židovského národa. Pro křesťany je toto pozoruhodné město neodmyslitelně spjato s postavou Ježíše Krista.

Pro zájemce jsme jako součást poznávacích zájezdů připravili exkurze k Mrtvému moři, nejníže položenému místu na světě (418 m pod hladinou moře). A určitě by vám neměla uniknout pevnost Masada, která se tyčí 450 m nad hladinou Mrtvého moře. V roce 37 před n. l. ji dal vybudovat král Herodes Veliký. A nechybí ani výlet ke Galilejskému jezeru.


Změňte na chvíli svou denní rutinu, pojeďte s námi - odpočiňte si a nabijte se energií na Prodlouženém víkendu Sicílie,
nebo zažijte atmosféru portugalského Porta - prodloužený víkend

člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim