> > > >
Jeruzalém

Jeruzalém - poznávací zájezdy do Svatého města

Pořádáme poznávací zájezdy do Izraele a podivuhodného města Jeruzaléma, v němž se setkává pomíjivé s věčným.

Jeruzalém je jedním z nejstarších měst na světě a podle izraelských zákonů je hlavním městem Státu Izrael. Jméno Jeruzalém (akkadsky Urusalim) se objevuje ve faraonském archívu nalezeném v Tell el-Amarně (14. století př. n. l.). Tehdy byl Jeruzalém jedním z městských státečků pod egyptskou svrchovaností. V době, kdy se v zemi začali usazovat Izraelité, byli jeho pány Jebúsejci. V období jednotného biblického izraelského království (1020-926 př. n. l.) ho dobyl král David a učinil z něj hlavní město svého království. Jeho syn Šalomoun v něm nechal postavit chrám (tzv. první chrám). V r. 587/6 př. n. l. ho zničili Babylóňané. Druhý chrám byl vystavěn kolem roku 516 př. n. l. Asi v r. 20 př. n. l. začal s jeho přestavbou judský král Herodes Veliký. V roce 70 n. l. zpustošili město i chrám Římané.
Západní zeď (Zeď nářků) je pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského chrámu, které nechal rozšířit již zmíněný král Herodes. Židovští poutníci i zahraniční turisté sem přicházejí a do spár mezi kamenné kvádry zastrkávají papírek s modlitbou či prosbou.

Západní zeď, Jeruzalém

Staré Město – posvátná místa židovství, křesťanství a islámu

Západní zeď je součástí Starého Města, starobylé části Jeruzaléma, kde se nacházejí posvátná místa tří monoteistických naboženství: bazilika Svatého hrobu, Chrámová hora, Skalní dóm a další pozoruhodná místa. V roce 1981 bylo Staré Město zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Křesťané uctívají Jeruzalém pro jeho význam, který měl v životě Ježíše Krista, zvláště jako místo Poslední večeře a Ježíšova ukřižování na Golgotě. Pro muslimy je Jeruzalém třetím nejposvátnějším místem hned po Mekce a Medíně.
Návštěva Jeruzaléma vás přesvědčí o pravdivosti jednoho starobylého výroku, že když Bůh stvořil zemi, dal jí deset dílů krásy. Devět z nich připadlo na Jeruzalém, zatímco na zbytek světa pouze jeden.

Vítejte v Jeruzalémě! Bruchim habaim le Jerušalajim!

Novinky

deti zdarma
cyklo
jeruzalem

Počasí ve světě

Benátky 12 °C
Djerba 17 °C
Korfu 12 °C
Paříž 5 °C
Praha 5 °C
Split 13 °C