Průvodce po Izraeli - Kareta Tour

Průvodce po Izraeli

 • Eilat - oáza pro stěhovavé ptáky

  V přímořském letovisku Eilatu na jihu Izraele můžete obdivovat nejen fascinující podmořský svět, ale na jaře a na podzim také různé druhy ptáků při jejich tahu a odpočinku.

 • Svatyně knihy v Jeruzalémě

  Svatyně knihy (hebrejsky héchal ha-séfer) je součástí Izraelského muzea, které se nachází v jeruzalémské čtvrti Giv‘at Ram, v blízkosti Knesetu (izraelského jednokomorového parlamentu).

 • Červený kaňon, Eilat - výlet pro celou rodinu

  Červený kaňon se nachází 15 km severně od Eilatu ve výšce 700 metrů nad mořem a patří mezi nejkrásnější a přitom přístupné turistické trasy v Izraeli.

 • Ramonovo mezinárodní letiště v Izraeli

  Izrael postavil v Negevské poušti své první mezinárodní letiště. Dosavadní mezinárodní Ben Gurionovo letiště založili totiž Britové v roce 1936, tedy ještě předtím, než vznikl Stát Izrael.

 • Počasí v Eilatu u Rudého moře

  Eilat na jihu Izraele je považován za jedno z nejsušších míst na světě. Léto zde trvá asi 9 měsíců a zimní období 3-4 měsíce, od listopadu do ledna

 • Největší muzeum přírodní historie na Blízkém východě

  Steinhardt muzeum přírodní historie má tvar Noemovy archy a nachází se v izraelské metropoli Tel Avivu. Obsahuje 5,5 milionu exponátů z celého světa.

 • Blahodárný vliv Mrtvého moře na lupénku

  Vysoká koncentrace solí v Mrtvém moři, sluneční záření, které zde obsahuje méně škodlivých ultrafialových paprsků, a aplikace bahenních zábalů vytvářejí jedinečné podmínky pro léčbu lupénky.

 • Kdy jet do Izraele?

  Každé období v Izraeli je něčím charakteristické a zajímavé. Obecně se má za to, že nejlepší měsíce pro zájezd do Izraele jsou květen a září. V tomto období je minimální výskyt srážek.

 • Hora Tábor v Dolní Galileji

  Hora Tábor leží v Dolní Galileji na východní hranici Jizreelské nížiny, 17 km západně od Galilejského jezera. Hora je vysoká 588 metrů. Arabové ji nazývají Džabal at-Túr (doslova „ta hora“).

 • Chizkijášův tunel v Jeruzalémě

  Jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí v Jeruzalémě je půlkilometrový Chizkijášův tunel (Šíloašský tunel), který vybudoval judský král Chizkijáš v 8. století př. n. l. v době ohrožení Asyřany (701 př. n. l.).

 • Vznik Státu Izrael

  Přes devatenáct století žil židovský národ mimo zemi svého původu a nikdy nepřestal doufat, že se jednou vrátí do země zaslíbené. Dne 14. května 1948 byl vyhlášen židovský stát.

 • Jarní květena v Izraeli a České republice

  V měsíci dubnu můžete v Izraeli vidět nejvíce rozkvetlých rostlinných druhů. Představme si některé z nich, které najdeme jak u nás, tak i v Izraeli.

 • Netanya (Netanja) - Izraelská riviéra

  Netanya je přímořské město v Centrálním distriktu Státu Izrael. Leží mezi Tel Avivem a Haifou, v nadmořské výšce 35 metrů na březích Středozemního moře.

 • Svátek Pesach - zázrak vysvobození

  Svátek Pesach patří k nejvýznamnějším židovským svátkům. Je to první poutní svátek, který připomíná vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.

 • Pečeť proroka Izajáše?

  Archeoložka Eilat Mazar z Hebrejské univerzity oznámila objev pečeti z 8. století př. n. l. „Zdá se, že jsme během vědeckého archeologického výzkumu našli otisk pečeti, která by mohla náležet biblickému proroku Izajášovi.“

 • Betsaida u Genezaretského jezera

  Betsaida (dosl. Dům rybáře) byla podle svého jména rybářská osada, která ležela na východním břehu Jordánu. Tato oblast náležela k panství tetrarchy Filipa.

 • Nazaret - místo, kde zaznělo andělské pozdravení

  Nazaret leží v Dolní Galileji a je hlavním městem izraelského Severního distriktu. Je to největší arabské město v Izraeli. Nazaret patří spolu s Jeruzalémem a Betlémem k hlavním křesťanským poutním místům ve Svaté zemi.

 • Přístavní město Cesarea Přímořská

  Cesarea (Caesarea) Přímořská leží mezi Tel Avivem a severoizraelským městem Haifa u Středozemního moře. Označení Přímořská ji odlišuje od Cesareje Filipovy, starověkého města na jihozápadním úpatí hory Hermon.

 • Betlém - město Davidovo i místo Ježíšova narození

  Betlém, který leží 8 km od Jeruzaléma, zaujímá přední postavení v dějinách Izraele, neboť z něho pocházel slavný král David. Pro křesťany je Betlém místem narození Ježíše Krista.

 • Chanuka - oslava světla a svobody

  Osmidenní židovský svátek Chanuka připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských ve 2. stol. n. l

 • Podvodní observatoř Mořský park v Eilatu

  Velkou atrakcí Eilatu (Ejlatu) je Podvodní observatoř Mořský park, která se nachází asi 7 km od tohoto nejjižnějšího města v Izraeli.

 • Přírodní rezervace En Gedi u Mrtvého moře

  V Izraeli je přes 70 národních parků a 200 přírodních rezervací. Mezi nejnavštěvovanější patří přírodní rezervace a oáza En Gedi u Mrtvého moře.

 • Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, Golgota

  Nad Golgotou a zahradou člena židovské velerady Josefa z Arimatie stojí v Jeruzalémě chrám Božího hrobu, vtěsnán uprostřed města, obklopen četnými domy.

 • Izraelská metropole Tel Aviv - Bílé město

  Tel Aviv je jedinečný zejména po architektonické stránce. Čtyři tisíce budov v některých starších částech města byly postaveny v tzv. mezinárodním slohu školy Bauhaus.

 • Olivová hora, Getsemanská zahrada

  Olivová hora tvoří nejjižnější část 3,5 km dlouhého horského pásma. Na jejím úpatí je Getsemanská zahrada, která připomíná Ježíšovu úzkost a jeho zatčení.

 • Park Timna, úchvatná pouštní krajina v Izraeli

  Asi 25 km severně od Eilatu, nejjižnějšího města v Izraeli, leží údolí Timna, v němž se nacházejí nejstarší měděné doly na světě.

 • Kumránská mozaika 4: Prorok Jeremjáš

  V Kumránu bylo nalezeno 6 rukopisů starozákonní knihy Jeremjáš. Jeremjáš byl povolán za proroka v r. 627/26 př. n. l., v době kralování krále Jóšijáše (640-609).

 • Kafarnaum v Galileji - místo Ježíšových zázraků

  Starověké město Kafarnaum leželo na severozápadním břehu Galilejského jezera. Bylo nepřetržitě osídleno od 2. stol. př. n. l. až do 11. stol. n. l.

 • Kumránská mozaika 3: Slova světel

  Slova světel (4QDibHam) je liturgický text, který se dochoval ve dvou (či ve třech) rukopisech, které pocházejí ze 4. kumránské jeskyně.

 • Rotschildův bulvár v Tel Avivu

  Rotschildův bulvár (hebrejsky Sderót Rótšíld) je jednou z nejstarších ulic v Tel Avivu. Většina zdejších budov byla postavena na začátku minulého století.

 • Západní zeď (Zeď nářků) a jeruzalémský chrám

  Západní zeď je součástí Starého města, starobylé části Jeruzaléma. Pro Židy je to od zboření druhého chrámu před téměř 2 000 lety nejposvátnější místo na zemi.

 • Karmelský trh - největší tržiště v Tel Avivu

  Karmelský trh (hebrejsky Šúk HaKarmel) je místo, které byste při návštěvě Tel Avivu rozhodně neměli vynechat. Byl otevřen v roce 1920, tedy 11 let po založení města Tel Aviv.

 • Kumránská mozaika 2: Kniha proroka Izajáše

  V Kumránu bylo nalezeno 21 rukopisů knihy Izajáš: 2 svitky v 1. jeskyni, 18 ve 4. jeskyni a 1 svitek v 5. jeskyni. Slavný rukopis 1QIsa obsahuje úplný text této prorocké knihy.

 • Kumránská mozaika 1: Chvalozpěvy (Hódájót)

  Jedním ze svitků, které v r. 1947 objevili beduíni v 1. kumránské jeskyni, byly Chvalozpěvy. Svitek z raně herodovského období obsahuje asi 30 chvalozpěvů.

 • Svitky od Mrtvého moře, Chirbet Kumrán

  Historie objevu svitků od Mrtvého moře začala v roce 1947. Tyto rukopisy jsou nepostradatelné pro studium pobiblického židovství a raného křesťanství.

 • Jeruzalém - Svaté město

  Jeruzalém je jedno z nejstarších a nejdůležitějších měst na světě. Hraje ústřední roli ve třech monoteistických náboženstvích.

 • Starověká pevnost Masada v Izraeli

  Pevnost Masada se tyčí 450 metrů nad hladinou Mrtvého moře. Pro Izraelce je toto pozoruhodné místo symbolem hrdinství a odporu.

 • Mrtvé moře

  Mrtvé moře leží na hranici mezi Izraelem a Jordánskem. V hebrejštině se nazývá Jam Hamelach (doslova „Moře soli“).

 • Tel Aviv - dynamické a životem kypící město

  Tel Aviv je druhé největší město v Izraeli. Bylo založeno v r. 1909 na předměstí starobylého přístavního města Jaffa a v r. 1950 s ním bylo spojeno.

 • Eilat - nejjižnější město Izraele

  Zatímco Jeruzalém, Haifa či Caesarea udivují návštěvníky svými historickými a archeologickými památkami, Eilat je především místem relaxace a zábavy.

 • Galilejské jezero, severní Izrael

  Galilejské (Genezaretské) jezero je největší izraelské sladkovodní jezero. Leží v oblasti spjaté s křesťanstvím a důležitými událostmi z židovských dějin.

člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim