Průvodce po Izraeli - Kareta Tour

Průvodce po Izraeli

 • Chanuka - oslava světla a svobody

  Osmidenní židovský svátek Chanuka připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských ve 2. stol. n. l

 • Podvodní observatoř Mořský park v Eilatu

  Velkou atrakcí Eilatu (Ejlatu) je Podvodní observatoř Mořský park, která se nachází asi 7 km od tohoto nejjižnějšího města v Izraeli.

 • Přírodní rezervace En Gedi u Mrtvého moře

  V Izraeli je přes 70 národních parků a 200 přírodních rezervací. Mezi nejnavštěvovanější patří přírodní rezervace a oáza En Gedi u Mrtvého moře.

 • Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, Golgota

  Nad Golgotou a zahradou člena židovské velerady Josefa z Arimatie stojí v Jeruzalémě chrám Božího hrobu, vtěsnán uprostřed města, obklopen četnými domy.

 • Izraelská metropole Tel Aviv - Bílé město

  Tel Aviv je jedinečný zejména po architektonické stránce. Čtyři tisíce budov v některých starších částech města byly postaveny v tzv. mezinárodním slohu školy Bauhaus.

 • Olivová hora, Getsemanská zahrada

  Olivová hora tvoří nejjižnější část 3,5 km dlouhého horského pásma. Na jejím úpatí je Getsemanská zahrada, která připomíná Ježíšovu úzkost a jeho zatčení.

 • Park Timna, úchvatná pouštní krajina v Izraeli

  Asi 25 km severně od Eilatu, nejjižnějšího města v Izraeli, leží údolí Timna, v němž se nacházejí nejstarší měděné doly na světě.

 • Kumránská mozaika 4: Prorok Jeremjáš

  V Kumránu bylo nalezeno 6 rukopisů starozákonní knihy Jeremjáš. Jeremjáš byl povolán za proroka v r. 627/26 př. n. l., v době kralování krále Jóšijáše (640-609).

 • Kafarnaum v Galileji - místo Ježíšových zázraků

  Starověké město Kafarnaum leželo na severozápadním břehu Galilejského jezera. Bylo nepřetržitě osídleno od 2. stol. př. n. l. až do 11. stol. n. l.

 • Kumránská mozaika 3: Slova světel

  Slova světel (4QDibHam) je liturgický text, který se dochoval ve dvou (či ve třech) rukopisech, které pocházejí ze 4. kumránské jeskyně.

 • Rotschildův bulvár v Tel Avivu

  Rotschildův bulvár (hebrejsky Sderót Rótšíld) je jednou z nejstarších ulic v Tel Avivu. Většina zdejších budov byla postavena na začátku minulého století.

 • Západní zeď (Zeď nářků) a jeruzalémský chrám

  Západní zeď je součástí Starého města, starobylé části Jeruzaléma. Pro Židy je to od zboření druhého chrámu před téměř 2 000 lety nejposvátnější místo na zemi.

 • Karmelský trh - největší tržiště v Tel Avivu

  Karmelský trh (hebrejsky Šúk HaKarmel) je místo, které byste při návštěvě Tel Avivu rozhodně neměli vynechat. Byl otevřen v roce 1920, tedy 11 let po založení města Tel Aviv.

 • Kumránská mozaika 2: Kniha proroka Izajáše

  V Kumránu bylo nalezeno 21 rukopisů knihy Izajáš: 2 svitky v 1. jeskyni, 18 ve 4. jeskyni a 1 svitek v 5. jeskyni. Slavný rukopis 1QIsa obsahuje úplný text této prorocké knihy.

 • Kumránská mozaika 1: Chvalozpěvy (Hódájót)

  Jedním ze svitků, které v r. 1947 objevili beduíni v 1. kumránské jeskyni, byly Chvalozpěvy. Svitek z raně herodovského období obsahuje asi 30 chvalozpěvů.

 • Svitky od Mrtvého moře, Chirbet Kumrán

  Historie objevu svitků od Mrtvého moře začala v roce 1947. Tyto rukopisy jsou nepostradatelné pro studium pobiblického židovství a raného křesťanství.

 • Jeruzalém - Svaté město

  Jeruzalém je jedno z nejstarších a nejdůležitějších měst na světě. Hraje ústřední roli ve třech monoteistických náboženstvích.

 • Starověká pevnost Masada, Izrael

  Pevnost Masada se tyčí 450 metrů nad hladinou Mrtvého moře. Pro Izraelce je toto pozoruhodné místo symbolem hrdinství a odporu.

 • Mrtvé moře

  Mrtvé moře leží na hranici mezi Izraelem a Jordánskem. V hebrejštině se nazývá Jam Hamelach (doslova „Moře soli“).

 • Tel Aviv - dynamické a životem kypící město

  Tel Aviv je druhé největší město v Izraeli. Bylo založeno v r. 1909 na předměstí starobylého přístavního města Jaffa a v r. 1950 s ním bylo spojeno.

 • Eilat - nejjižnější město Izraele

  Zatímco Jeruzalém, Haifa či Caesarea udivují návštěvníky svými historickými a archeologickými památkami, Eilat je především místem relaxace a zábavy.

 • Galilejské jezero

  Galilejské (Genezaretské) jezero je největší izraelské sladkovodní jezero. Leží v oblasti spjaté s křesťanstvím a důležitými událostmi z židovských dějin.