Chanuka - oslava světla a svobody - Kareta Tour

Chanuka - oslava světla a svobody

Osmidenní židovský svátek zvaný Chanuka se slaví obvykle krátce před Vánocemi (v roce 2017 začíná 12. prosince a trvá do středy 20. prosince), a proto jej mnozí lidé považují za jakési židovské Vánoce. Ve skutečnosti mají oba svátky společnou jen dobu oslav a také připomínku světla. Slovo chanuka (hebrejsky chanúkká) znamená „zasvěcení“ a připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských ve 2. stol. n. l. 14. prosince 164 př. n. l.
„Dvacátého pátého dne devátého měsíce (je to měsíc kislev) roku stého čtyřicátého osmého vstali časně ráno a na novém oltáři přinesli oběť podle Zákona. Bylo to právě ve výroční den, kdy svatyni znesvětili pohané, ve kterém byla nyní znovu posvěcena zpěvem žalmů s citerami, harfami a cymbály“ (1. kniha Makabejská 4. kapitola, verše 52-53; Český ekumenický překlad). Židé se tehdy pod vedením Makabejců osvobodili zpod cizího útlaku vládců Seleukovské říše a obnovili svou národní i náboženskou svobodu. Když Židé vstoupili do jeruzalémského chrámu a chtěli zapálit posvátná světla, zjistili, že ve znesvěceném stánku zbyla jen jedna jediná nádoba s čistým olejem, která stačila pro chrámový svícen (menoru) pouze na jeden den. Zázrakem však olej hořel po osm dní, což stačilo, aby byl připraven nový olej. Na paměť zázraku se zapalují svíce a jí se jídla připravená na oleji.

Svátek Chanuka

Chanukové zvyky a tradice

Svícen zvaný chanukia má osm ramen pro osm svíček v jedné řadě a jedno rameno oddělené pro pomocnou svíci zvanou šamaš („sluha“). První den se zapálí jedna svíčka, druhý den dvě a tak dále, až osmý den hoří všech osm svíček. Svíčky chanukie se nezapalují zápalkou nebo zapalovačem, ale právě pomocí šamaše. Kromě již uvedeného zapalování chanukie se osm dní svátku světel pojí se sevivonem (dreidlach v jazyce jidiš, káča), na kterém jsou napsána čtyři hebrejská písmenka – nun, gimel, hej, šin – znamenající větu: „nés gádól hájá šám“ („Stal se tam velký zázrak“). V mystické tradici kabaly písmena N, G, H a Š dostávala mnohem hlubší smysl než nabízela dětská zábava. „Pro některé židovské učence pak roztočený dreidlach symbolizoval dokonce celý svět. Život se pohybuje v cyklech, opakuje se a mění, avšak vše stvořené má svůj jediný počátek a věčný zdroj: Božího tvůrce, jenž stojí v centru veškerého dění“ (Leo Pavlát).
Chanuka má i svá typická jídla – sufganiot (koblihy) a levivot (latkes v jidiš, bramboráky).

Typická jídla pro Chanuku

Chanuka je jeden z nejznámějších židovských svátků, ale na rozdíl od významnějších svátků, jako je židovský Nový rok a Den smíření, je obdobím, které Židé záměrně sdílí s ostatními. Tradičně se svícny stavěly za okna tak, aby je každý mohl vidět a radovat se z jejich světla.

Použité zdroje:
Chanuka (Federace židovských obci v ČR)
Jak a proč se slaví Chanuka
Zamyšlení Leo Pavláta: Neobvyklá chanuková hračka
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim