Průvodce po Izraeli - Kareta Tour

Průvodce po Izraeli

 • Objev starověké mozaiky v Hipposu v Galileji

  V Hipposu, který leží na východ od Galilejského jezera, izraelští archeologové odkryli pozoruhodnou mozaiku s motivem nápadně připomínajícím evangelijní příběh o zázračném nasycení zástupů.

 • Park Jarkon, Tel Aviv

  Na okraji izraelské metropole Tel Avivu se nachází příjemné odpočinkové místo - park Jarkon. Tento krásný park je pro Tel Aviv to, co je Central Park pro New York.

 • Delfíní útes v Eilatu

  Delfíní útes na jihu Izraele je místo, kde můžete zblízka pozorovat delfína skákavého v jeho přirozeném prostředí. Zájemci mohou s delfíny šnorchlovat či se potápět.

 • Kniha Henochova a deník astronauta Ramona

  Dne 21. května 2019 byla v Izraelském muzeu v Jeruzalémě otevřena neobvyklá výstava „Through Time and Space“. Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si zrestaurované stránky deníku prvního izraelského astronauta Ilana Ramona a zlomky kumránského svitku s textem 1. Henochovy knihy.

 • Mořské jeskyně Roš Hanikra na severu Izraele

  Na hranici mezi Izraelem a Libanonem leží křídový útes Roš Hanikra. Tyto pohraniční skály se sítí jeskyň na pobřeží Středozemního moře jsou malou přírodní rezervací.

 • Vodopád Banias v oblasti Golanských výšin

  Vydáte-li se směrem ke Golanským výšinám, dostanete se do přírodní rezervace Nachal Chermon-Banias, kde se nachází nejvyšší vodopád v Izraeli.

 • Motýlí ráj v Izraeli

  Izrael bývá označován jako země mléka a medu. Ale věděli jste, že je také zemí krásných motýlů? Žije zde asi 110 různých druhů motýlů.

 • Nejdelší solná jeskyně na světě

  Pod horou Sodoma v oblasti Mrtvého moře byla zmapována nejdelší solná jeskyně na světě. Jeskyně Malham měří 10 kilometrů.

 • Tel Aviv – první moderní hebrejské město

  Tel Aviv a Jeruzalém dělí od sebe jen 60 km, ale vzdálenost duchovní, politická a ekonomická je mezi nimi mnohem větší. Tel Aviv je považován za první moderní hebrejské město.

 • Negev - poušť na jihu Izraele

  Negevská poušť je fascinující místo, zejména pro ty, kteří ještě nikdy neviděli pouštní krajinu. Zaujímá přes 60 procent z celkové plochy Izraele: cca 13 000 km2.

 • Hejno žraloků u pobřeží Chadery v Izraeli

  Každou zimu k pobřeží Chadery připlouvají desítky žraloků. Chadera leží asi 42 km severovýchodně od Tel Avivu. Izraelští vědci se snaží zjistit, proč se zde žraloci shromažďují a jak je chránit.

 • Tu bi-švat neboli Nový rok stromů

  Na 15. den hebrejského měsíce švat připadá židovský svátek Tu bi-švat, který bývá označován jako Nový rok stromů. V tuto dobu začínají v Izraeli kvést první ovocné stromy.

 • Cestovní ruch v Izraeli 2018

  Podle údajů izraelského Ministerstva turismu navštívily Izrael v roce 2018 4 120 800 turistů z celého světa. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o 42% nárůst!

 • Safed - nejvýše položené město v Izraeli

  Městečko Safed leží asi 12 km severozápadně od Galilejského jezera, v nadmořské výšce 900 metrů. Spolu s městy Jeruzalém, Tiberias a Hebron je považován za svaté město judaismu.

 • Našli archeologové prsten Piláta Pontského?

  Během vykopávek na místě zvaném Herodion, ležícím 6 km od Betléma, byl před 50 lety mezi spoustou jiných artefaktů nalezen bronzový prsten, který pravděpodobně patřil římskému prefektovi Pilátu Pontskému.

 • Eilat - oáza pro stěhovavé ptáky

  V přímořském letovisku Eilatu na jihu Izraele můžete obdivovat nejen fascinující podmořský svět, ale na jaře a na podzim také různé druhy ptáků při jejich tahu a odpočinku.

 • Svatyně knihy v Jeruzalémě

  Svatyně knihy (hebrejsky héchal ha-séfer) je součástí Izraelského muzea, které se nachází v jeruzalémské čtvrti Giv‘at Ram, v blízkosti Knesetu (izraelského jednokomorového parlamentu).

 • Červený kaňon, Eilat - výlet pro celou rodinu

  Červený kaňon se nachází 15 km severně od Eilatu ve výšce 700 metrů nad mořem a patří mezi nejkrásnější a přitom přístupné turistické trasy v Izraeli.

 • Letiště Ilana a Asafa Ramonových v Izraeli

  Izrael otevřel v Negevské poušti své první mezinárodní letiště. Jeho oficiální název zní Ilan and Asaf Ramon Airport – Eilat. Dosavadní mezinárodní Ben Gurionovo letiště založili totiž Britové v roce 1936.

 • Počasí v Eilatu u Rudého moře

  Eilat na jihu Izraele je považován za jedno z nejsušších míst na světě. Léto zde trvá asi 9 měsíců a zimní období 3-4 měsíce, od listopadu do ledna

 • Největší muzeum přírodní historie na Blízkém východě

  Steinhardt muzeum přírodní historie má tvar Noemovy archy a nachází se v izraelské metropoli Tel Avivu. Obsahuje 5,5 milionu exponátů z celého světa.

 • Blahodárný vliv Mrtvého moře na lupénku

  Vysoká koncentrace solí v Mrtvém moři, sluneční záření a aplikace bahenních zábalů vytvářejí jedinečné podmínky pro léčbu lupénky.

 • Kdy jet do Izraele?

  Každé období v Izraeli je něčím charakteristické a zajímavé. Obecně se má za to, že nejlepší měsíce pro zájezd do Izraele jsou květen a září. V tomto období je minimální výskyt srážek.

 • Hora Tábor v Dolní Galileji

  Hora Tábor leží v Dolní Galileji na východní hranici Jizreelské nížiny, 17 km západně od Galilejského jezera. Hora je vysoká 588 metrů. Arabové ji nazývají Džabal at-Túr (doslova „ta hora“).

 • Chizkijášův tunel v Jeruzalémě

  Jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí v Jeruzalémě je půlkilometrový Chizkijášův tunel (Šíloašský tunel), který vybudoval judský král Chizkijáš v 8. století př. n. l. v době ohrožení Asyřany (701 př. n. l.).

 • Vznik Státu Izrael

  Přes devatenáct století žil židovský národ mimo zemi svého původu a nikdy nepřestal doufat, že se jednou vrátí do země zaslíbené. Dne 14. května 1948 byl vyhlášen židovský stát.

 • Jarní květena v Izraeli a České republice

  V měsíci dubnu můžete v Izraeli vidět nejvíce rozkvetlých rostlinných druhů. Představme si některé z nich, které najdeme jak u nás, tak i v Izraeli.

 • Netanya (Netanja) - Izraelská riviéra

  Netanya je přímořské město v Centrálním distriktu Státu Izrael. Leží mezi Tel Avivem a Haifou, v nadmořské výšce 35 metrů na březích Středozemního moře.

 • Svátek Pesach - zázrak vysvobození

  Svátek Pesach patří k nejvýznamnějším židovským svátkům. Je to první poutní svátek, který připomíná vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.

 • Pečeť proroka Izajáše?

  Archeoložka Eilat Mazar z Hebrejské univerzity oznámila objev pečeti z 8. století př. n. l. „Zdá se, že jsme během vědeckého archeologického výzkumu našli otisk pečeti, která by mohla náležet biblickému proroku Izajášovi.“

 • Betsaida u Genezaretského jezera

  Betsaida (dosl. Dům rybáře) byla podle svého jména rybářská osada, která ležela na východním břehu Jordánu. Tato oblast náležela k panství tetrarchy Filipa.

 • Nazaret - místo, kde zaznělo andělské pozdravení

  Nazaret v Dolní Galileji, největší arabské město v Izraeli, patří spolu s Jeruzalémem a Betlémem k hlavním křesťanským poutním místům ve Svaté zemi.

 • Přístavní město Cesarea (Caesarea) Přímořská

  Cesarea Přímořská ležela mezi Tel Avivem a severoizraelským městem Haifa u Středozemního moře. Označení Přímořská ji odlišuje od Cesareje Filipovy, starověkého města na jihozápadním úpatí hory Hermon.

 • Betlém - město Davidovo i místo Ježíšova narození

  Betlém, který leží 8 km od Jeruzaléma, zaujímá přední postavení v dějinách Izraele, neboť z něho pocházel slavný král David. Pro křesťany je Betlém místem narození Ježíše Krista.

 • Chanuka - oslava světla a svobody

  Osmidenní židovský svátek Chanuka připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských ve 2. stol. n. l

 • Podvodní observatoř Mořský park v Eilatu

  Velkou atrakcí Eilatu (Ejlatu) je Podvodní observatoř Mořský park, která se nachází asi 7 km od tohoto nejjižnějšího města v Izraeli.

 • Přírodní rezervace Ejn Gedi u Mrtvého moře

  Přírodní rezervace Ejn Gedi (Kozorožčí pramen) s vodopády a tůněmi se nachází západně od Mrtvého moře, v blízkosti pevnosti Masada a archeologického naleziště Kumrán.

 • Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, Golgota

  Nad Golgotou a zahradou člena židovské velerady Josefa z Arimatie stojí v Jeruzalémě chrám Božího hrobu, vtěsnán uprostřed města, obklopen četnými domy.

 • Bílé město v Tel Avivu a škola Bauhaus

  Izraelské město Tel Aviv je jedinečný zejména po architektonické stránce. Čtyři tisíce budov v některých starších částech města byly postaveny v tzv. mezinárodním slohu školy Bauhaus.

 • Olivová hora, Getsemanská zahrada

  Olivová hora tvoří nejjižnější část 3,5 km dlouhého horského pásma. Na jejím úpatí je Getsemanská zahrada, která připomíná Ježíšovu úzkost a jeho zatčení.

 • Park Timna, úchvatná pouštní krajina v Izraeli

  Asi 25 km severně od Eilatu, nejjižnějšího města v Izraeli, leží údolí Timna, v němž se nacházejí nejstarší měděné doly na světě.

 • Kumránská mozaika 4: Prorok Jeremjáš

  V Kumránu bylo nalezeno 6 rukopisů starozákonní knihy Jeremjáš. Jeremjáš byl povolán za proroka v r. 627/26 př. n. l., v době kralování krále Jóšijáše (640-609).

 • Kafarnaum v Galileji - místo Ježíšových zázraků

  Starověké město Kafarnaum leželo na severozápadním břehu Galilejského jezera. Bylo nepřetržitě osídleno od 2. stol. př. n. l. až do 11. stol. n. l.

 • Kumránská mozaika 3: Slova světel

  Slova světel (4QDibHam) je liturgický text, který se dochoval ve dvou (či ve třech) rukopisech, které pocházejí ze 4. kumránské jeskyně.

 • Rothschildův bulvár v Tel Avivu

  Rothschildův bulvár (hebrejsky Sderót Róthšíld) je jednou z nejstarších ulic v Tel Avivu. Většina zdejších budov byla postavena na začátku minulého století.

 • Západní zeď (Zeď nářků) a jeruzalémský chrám

  Západní zeď je součástí Starého města, starobylé části Jeruzaléma. Pro Židy je to od zboření druhého chrámu před téměř 2 000 lety nejposvátnější místo na zemi.

 • Karmelský trh - největší tržiště v Tel Avivu

  Karmelský trh (hebrejsky Šúk HaKarmel) je místo, které byste při návštěvě Tel Avivu rozhodně neměli vynechat. Byl otevřen v roce 1920, tedy 11 let po založení města Tel Aviv.

 • Kumránská mozaika 2: Kniha proroka Izajáše

  V Kumránu bylo nalezeno 21 rukopisů knihy Izajáš: 2 svitky v 1. jeskyni, 18 ve 4. jeskyni a 1 svitek v 5. jeskyni. Slavný rukopis 1QIsa obsahuje úplný text této prorocké knihy.

 • Kumránská mozaika 1: Chvalozpěvy (Hódájót)

  Jedním ze svitků, které v r. 1947 objevili beduíni v 1. kumránské jeskyni, byly Chvalozpěvy. Svitek z raně herodovského období obsahuje asi 30 chvalozpěvů.

 • Svitky od Mrtvého moře, Chirbet Kumrán

  Historie objevu svitků od Mrtvého moře začala v roce 1947. Tyto rukopisy jsou nepostradatelné pro studium pobiblického židovství a raného křesťanství.

 • Předchozí stránka
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim