Průvodce po Izraeli - Kareta Tour

Průvodce po Izraeli

 • Migrující ptáci na severu Izraele

  Dvakrát ročně je Chulské údolí na severu Izraele zastávkou asi 500 milionů ptáků. Je zde jedno z nejlepších míst pro pozorování ptačí migrace na světě.

 • Rozkvetlé pobřeží Mrtvého moře

  Díky dlouhému období dešťů během letošní zimy se severní pobřeží Mrtvého moře proměnilo v nádherný květinový koberec.

 • Cestovní ruch v Izraeli

  V roce 2019 navštívilo Izrael 4,5 milionu turistů z celého světa. V roce 2021 to bylo kvůli korovinarové epidemii pouze 396 500 turistů.

 • Umění pomáhá zachránit Mrtvé moře

  Izraelští umělci, kteří milují Mrtvé moře, se zapojili do společných projektů, díky nimž turisté mohou hlouběji poznat nejníže položené slané jezero na světě. Zároveň tím upozorňují na jeho postupné zmenšování.

 • Objev starověké mozaiky v Hipposu v Galileji

  V Hipposu, který leží na východ od Galilejského jezera, izraelští archeologové odkryli mozaiku s motivem připomínajícím evangelijní příběh o zázračném nasycení zástupů.

 • Park Jarkon, Tel Aviv

  Na okraji izraelské metropole Tel Avivu se nachází příjemné odpočinkové místo - park Jarkon. Tento krásný park je pro Tel Aviv to, co je Central Park pro New York.

 • Delfíní útes v Eilatu - potápění s delfíny

  V Delfíním útesu na jihu Izraele můžete zblízka pozorovat delfína skákavého v jeho přirozeném prostředí. šnorchlovat nebo potápět se s ním.

 • Kniha Henochova a deník astronauta Ramona

  Dne 21. května 2019 byla v Izraelském muzeu v Jeruzalémě otevřena neobvyklá výstava „Through Time and Space“. Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si zrestaurované stránky deníku prvního izraelského astronauta Ilana Ramona a zlomky kumránského svitku s textem 1. Henochovy knihy.

 • Mořské jeskyně Roš Hanikra na severu Izraele

  Na hranici mezi Izraelem a Libanonem leží křídový útes Roš Hanikra. Tyto pohraniční skály se sítí jeskyň na pobřeží Středozemního moře jsou malou přírodní rezervací.

 • Vodopád Banias v oblasti Golanských výšin

  Vydáte-li se směrem ke Golanským výšinám, dostanete se do přírodní rezervace Nachal Chermon-Banias, kde se nachází nejvyšší vodopád v Izraeli.

 • Motýlí ráj v Izraeli

  Izrael bývá označován jako země mléka a medu. Ale věděli jste, že je také zemí krásných motýlů? Žije zde asi 110 různých druhů motýlů.

 • Nejdelší solná jeskyně na světě

  Pod horou Sodoma v oblasti Mrtvého moře byla zmapována nejdelší solná jeskyně na světě. Jeskyně Malham měří 10 kilometrů.

 • Tel Aviv – první moderní hebrejské město

  Tel Aviv a Jeruzalém dělí od sebe jen 60 km, ale vzdálenost duchovní, politická a ekonomická je mezi nimi mnohem větší. Tel Aviv je považován za první moderní hebrejské město.

 • Negev - poušť na jihu Izraele

  Negevská poušť je fascinující místo, zejména pro ty, kteří ještě nikdy neviděli pouštní krajinu. Zaujímá přes 60 procent z celkové plochy Izraele: cca 13 000 km2.

 • Hejno žraloků u pobřeží Chadery v Izraeli

  Každou zimu k pobřeží Chadery připlouvají desítky žraloků. Chadera leží asi 42 km severovýchodně od Tel Avivu. Izraelští vědci se snaží zjistit, proč se zde žraloci shromažďují a jak je chránit.

 • Tu bi-švat neboli Nový rok stromů

  Na 15. den hebrejského měsíce švat připadá židovský svátek Tu bi-švat, který bývá označován jako Nový rok stromů. V tuto dobu začínají v Izraeli kvést první ovocné stromy.

 • Cestovní ruch v Izraeli 2018

  Podle údajů izraelského Ministerstva turismu navštívily Izrael v roce 2018 4 120 800 turistů z celého světa. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o 42% nárůst!

 • Safed - nejvýše položené město v Izraeli

  Městečko Safed, kterému se přezdívá Modré město, leží asi 12 km severozápadně od Galilejského jezera, v nadmořské výšce 900 metrů.

 • Našli archeologové prsten Piláta Pontského?

  Během vykopávek na místě zvaném Herodion, ležícím 6 km od Betléma, byl před 50 lety mezi spoustou jiných artefaktů nalezen bronzový prsten, který pravděpodobně patřil římskému prefektovi Pilátu Pontskému.

 • Eilat - oáza pro stěhovavé ptáky

  V přímořském letovisku Eilatu na jihu Izraele můžete obdivovat nejen fascinující podmořský svět, ale na jaře a na podzim také různé druhy ptáků při jejich tahu a odpočinku.

 • Svatyně knihy v Jeruzalémě

  Svatyně knihy (hebrejsky héchal ha-séfer) je součástí Izraelského muzea, které se nachází v jeruzalémské čtvrti Giv‘at Ram, v blízkosti Knesetu (izraelského jednokomorového parlamentu).

 • Červený kaňon, Eilat - výlet pro celou rodinu

  Červený kaňon se nachází 15 km severně od Eilatu ve výšce 700 metrů nad mořem a patří mezi nejkrásnější a přitom přístupné turistické trasy v Izraeli.

 • Letiště Ilana a Asafa Ramonových v Izraeli

  Izrael otevřel v Negevské poušti své první mezinárodní letiště. Jeho oficiální název zní Ilan and Asaf Ramon Airport – Eilat. Dosavadní mezinárodní Ben Gurionovo letiště založili totiž Britové v roce 1936.

 • Počasí v Eilatu u Rudého moře

  Eilat na jihu Izraele je považován za jedno z nejsušších míst na světě. Léto zde trvá asi 9 měsíců a zimní období 3-4 měsíce, od listopadu do ledna

 • Největší muzeum přírodní historie na Blízkém východě

  Steinhardt muzeum přírodní historie má tvar Noemovy archy a nachází se v izraelské metropoli Tel Avivu. Obsahuje 5,5 milionu exponátů z celého světa.

 • Přírodní léčba lupénky u Mrtvého moře

  Vysoká koncentrace solí v Mrtvém moři, sluneční záření a aplikace bahenních zábalů vytvářejí unikátní podmínky pro léčbu lupénky (psoriázy).

 • Kdy jet do Izraele?

  V létě je v Izraeli průměrná teplota okolo 30 °C. Těm, kdo nemají rádi velké horko, se doporučuje jet do Izraele v měsících březnu až květnu nebo v září až listopadu.

 • Hora Tábor v Dolní Galileji

  Hora Tábor leží v Dolní Galileji na východní hranici Jizreelské nížiny, 17 km západně od Galilejského jezera. Hora je vysoká 588 metrů. Arabové ji nazývají Džabal at-Túr (doslova „ta hora“).

 • Chizkijášův tunel v Jeruzalémě

  Jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí v Jeruzalémě je půlkilometrový Chizkijášův tunel (Šíloašský tunel), který vybudoval judský král Chizkijáš v 8. století př. n. l. v době ohrožení Asyřany (701 př. n. l.).

 • Vznik Státu Izrael

  Přes devatenáct století žil židovský národ mimo zemi svého původu a nikdy nepřestal doufat, že se jednou vrátí do země zaslíbené. Dne 14. května 1948 byl vyhlášen židovský stát.

 • Jarní květena v Izraeli a České republice

  V měsíci dubnu můžete v Izraeli vidět nejvíce rozkvetlých rostlinných druhů. Představme si některé z nich, které najdeme jak u nás, tak i v Izraeli.

 • Netanja - Izraelská riviéra

  Netanja leží mezi Tel Avivem a Haifou na březích Středozemního moře. Město je díky svým 12 kilometrům dlouhým plážím velmi populární turistickou destinací.

 • Svátek Pesach - zázrak vysvobození

  Svátek Pesach patří k nejvýznamnějším židovským svátkům. Je to první poutní svátek, který připomíná vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.

 • Pečeť proroka Izajáše?

  Archeoložka Eilat Mazar z Hebrejské univerzity oznámila objev pečeti z 8. století př. n. l. „Zdá se, že jsme během vědeckého archeologického výzkumu našli otisk pečeti, která by mohla náležet biblickému proroku Izajášovi.“

 • Betsaida u Genezaretského jezera

  Betsaida (dosl. Dům rybáře) byla původně rybářská osada, která ležela na východním břehu Jordánu. Tato oblast náležela k panství tetrarchy Filipa, syna Heroda Velikého.

 • Nazaret - místo, kde zaznělo andělské pozdravení

  Nazaret v Dolní Galileji, největší arabské město v Izraeli, patří spolu s Jeruzalémem a Betlémem k hlavním křesťanským poutním místům ve Svaté zemi.

 • Přístavní město Cesarea (Caesarea) Přímořská

  Cesarea Přímořská ležela mezi Tel Avivem a severoizraelským městem Haifa u Středozemního moře. V roce 6 n. l. se Cesarea stala hlavním městem římské provincie Judea.

 • Betlém - místo Ježíšova narození

  Betlém leží 8 km od Jeruzaléma. Má přední postavení v dějinách Izraele. Pocházel z něho slavný král David. Pro křesťany je Betlém místem narození Ježíše Krista.

 • Chanuka - oslava světla a svobody

  Osmidenní židovský svátek Chanuka připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských ve 2. stol. n. l

 • Podvodní observatoř Mořský park v Ejlatu

  Nahlédněte do hlubin Rudého moře! Velkou atrakcí Ejlatu je Podvodní observatoř Mořský park, která se nachází asi 7 km od tohoto nejjižnějšího města v Izraeli.

 • Přírodní rezervace Ejn Gedi u Mrtvého moře

  Přírodní rezervace Ejn Gedi (Kozorožčí pramen) s vodopády a tůněmi se nachází západně od Mrtvého moře, v blízkosti pevnosti Masada a archeologického naleziště Kumrán.

 • Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, Golgota

  Nad Golgotou a zahradou člena židovské velerady Josefa z Arimatie stojí v Jeruzalémě chrám Božího hrobu, vtěsnán uprostřed města, obklopen četnými domy.

 • Bílé město v Tel Avivu a škola Bauhaus

  Izraelské město Tel Aviv je jedinečný zejména po architektonické stránce. Čtyři tisíce budov v některých starších částech města byly postaveny v tzv. mezinárodním slohu školy Bauhaus.

 • Olivová hora, Getsemanská zahrada

  Olivová hora tvoří nejjižnější část 3,5 km dlouhého horského pásma. Na jejím úpatí je Getsemanská zahrada, která připomíná Ježíšovu úzkost a jeho zatčení.

 • Park Timna, úchvatná pouštní krajina v Izraeli

  Asi 25 km severně od Eilatu, nejjižnějšího města v Izraeli, leží údolí Timna, v němž se nacházejí nejstarší měděné doly na světě.

 • Kumránská mozaika 4: Prorok Jeremjáš

  V Kumránu bylo nalezeno 6 rukopisů starozákonní knihy Jeremjáš. Jeremjáš byl povolán za proroka v r. 627/26 př. n. l., v době kralování krále Jóšijáše (640-609).

 • Starověká vesnice Kafarnaum u Galilejského jezera

  Rybářská vesnice Kafarnaum ležela na severozápadním břehu Galilejského jezera. Nikde jinde ve starověké Palestině neučinil Ježíš z Nazareta více zázračných znamení.

 • Kumránská mozaika 3: Slova světel

  Slova světel (4QDibHam) je liturgický text, který se dochoval ve dvou (či ve třech) rukopisech, které pocházejí ze 4. kumránské jeskyně.

 • Rothschildův bulvár v Tel Avivu

  Rothschildův bulvár (hebrejsky Sderót Róthšíld) je jednou z nejstarších ulic v Tel Avivu. Většina zdejších budov byla postavena na začátku minulého století.

 • Západní zeď (Zeď nářků) a jeruzalémský chrám

  Západní zeď je součástí Starého města, starobylé části Jeruzaléma. Pro Židy je to od zboření druhého chrámu před téměř 2 000 lety nejposvátnější místo na zemi.

 • Předchozí stránka

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim