Našli archeologové prsten Piláta Pontského? - Kareta Tour

Našli archeologové prsten Piláta Pontského?

Během vykopávek na místě zvaném Herodion, ležícím 6 km od Betléma, byl před 50 lety mezi spoustou jiných artefaktů nalezen bronzový prsten s nápisem v řečtině. Herodion (Herodeion) byla pevnost, kterou dal postavit židovský král Herodes Veliký (73-4 př. n. l.). Průzkum tehdy vedl Gideon Foerster z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Teprve nyní po důkladném čištění a pomocí speciálního vybavení byl nápis na tomto prstenu rozluštěn.

Do prstenu byla vyryta nádoba, která se v řečtině označuje slovem krátér. Tato starověká nádoba sloužila k mísení vína s vodou. Okolo ní jsou řecká písmena dávající nápis „Pilato“. Předpokládá se, že prsten náležel římskému prefektovi Pontius Pilát nebo některému z jeho služebníků. Podle profesora Dannyho Schwarze z Hebrejské univerzity bylo jméno Pilát v době Římské říše neobvyklé: „Z té doby nevíme o žádném dalším Pilátovi. Prsten ukazuje, že se jednalo o muže vysokého společenského postavení a majetného.“

Bronzový prsten s nápisem Pilatus

Pontius Pilát přišel do Judeje jako pátý římský místordržící a působil tu od r. 26 do r. 36/37 n. l. Pocházel patrně ze starého samnitského rodu Pontiů a patřil k jezdeckému stavu. Podle Nového zákona odsoudil Ježíše Krista k trestu smrti ukřižováním.


Použité zdroje:
Ring of Roman Governor Pontius Pilate Who Crucified Jesus Found in Herodion Site in West Bank
Možná jsme našli prsten Piláta Pontského, hlásí izraelští archeologové. Objevili ho náhodou
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim