Olivová hora, Getsemanská zahrada - Kareta Tour

Olivová hora, Getsemanská zahrada

Olivová hora (nebo Olivetská hora, hebrejsky Har ha-Zétím) tvoří nejjižnější část 3,5 km dlouhého horského pásma. Počátek horského pásma Olivové hory se nachází na severu Jeruzaléma, asi 2 km od městské hradby. Pásmo se táhne nejprve jihovýchodním směrem přes vrch al-Madbasa (827 m), na němž dnes stojí budova staré Hebrejské univerzity, až k výšině Umm at-Tala (815 m), pak vede na jih k vrchu Nanebevstoupení, Džabal at-Túr (809 m), a nakonec výrazně klesá do posledního jižního výběžku (740 m) do Wádí an-Nár. Na západním svahu Olivové hory se nachází hřbitov, který patří k nejstarším hřbitovům na světě.

Olivová hora Izrael

Olivová hora je spjata s Ježíšovým životem

Dvanáctkrát se v Novém zákoně vyskytuje označení „hora oliv“ či „hora, které se říká Olivová“ (Skutky apoštolů 1,12). Svůj název má podle oliv, které rostly na jejím západním svahu. Na Olivové hoře předpověděl Ježíš zkázu jeruzalémského chrámu (Markovo evangelium, 13. kapitola) a zde byl také 40 dní po svém zmrtvýchvstání před zraky svých učedníků „vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel“ (Skutky apoštolů 1,9). Na úpatí této hory je Getsemanská zahrada (řecky Getsēmani, hebrejsky Gat Šemáním, „lis na olej“), místo, které připomíná Ježíšovu smrtelnou úzkost a jeho zatčení. Slovo Getsemane se v Novém zákoně vyskytuje pouze 2x:

Matouš 26,36: Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil“ (par. Mk 14,32; Český ekumenický překlad).

V Getsemanské zahradě dnes stojí ještě osm starých oliv. Olivovník byl důležitou plodinou starověkých kultur. Tento strom je symbolem vitality a odolnosti. Z plodů olivovníků se vyrábí olej používaný jako pochutina a lék. Ve Starém zákoně byl čerstvý olivový lístek, který přinesla holubice ve svém zobáku do Noemovy archy, znamením Božího usmíření (Genesis 8,11). Od 14. století je Getsemanská zahrada v péči františkánů.

Getsemanská zahrada

Využijte naši nabídku poznávacího zájezdu do Jeruzaléma, jehož součástí je i návštěva Olivové hory a Getsemanské zahrady.

Použitá literatura:
Kroll, Gerhard, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2002.
Royt, Jan - Šedinová, Hana, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Mladá fronta, Praha 1998.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim