Pečeť proroka Izajáše? - Kareta Tour

Pečeť proroka Izajáše?

Archeoložka Eilat Mazar z Hebrejské univerzity oznámila objev pečeti z 8. století př. n. l. „Zdá se, že jsme během vědeckého archeologického výzkumu našli otisk pečeti, která by mohla náležet biblickému proroku Izajášovi.“ Izraelský prorok Izajáš působil v období čtyř králů, která zahrnuje zhruba celé století (781-687). Kniha nesoucí jeho jméno je součástí Hebrejské bible (či Starého zákona). Je zajímavé, že v roce 2015 byla na stejném místě (místo Ofel na úpatí jižní stěny Chrámové hory v Jeruzalémě) byla nalezena pečeť se jménem biblického krále Chizkijáše. král Chizkijáš vládl v letech 715-686 př. n. l. a zažil obléhání Jeruzaléma asyrským králem Sancheríbem.

Pečeť z 8. století př. n. l.
Foto: Ouria Tadmor/© Eilat Mazar

V prostředním řádku pečeti je nápis v hebrejštině: לישעיה[ו] (‚náležející Izajášovi‘). Na spodním řádku jsou souhlásky nbj (נבי). Přidáme- li k nim písmeno álef (א), dostaneme slovo „prorok“ (hebrejsky נביא, vyslov náví).

„Vzhledem k tomu, že na konci slova je pečeť mírně poškozená, nevíme, zda původně zde bylo hebrejské písmeno álef, a tedy hebrejské slovo ‚prorok‘, což by jednoznačně tuto pečeť připisovalo proroku Izajášovi."

„Ať už pečeť, kterou jsme našli při vykopávkách v Ofelu, patří proroku Izajášovi, nebo ne, nic to nemění na tom, že je to jedinečný a fantastický objev,“ prohlásila Eilat Mazar.

Použité zdroje:
Amanda Borschel-Dan, „In find of biblical proportions, Prophet Isaiah's seal claimed to be unearthed“
Eilat Mazar, „Is This the Prophet Isaiah’s Signature?“
Gita Zbavitelová, „Významné nálezy z biblické doby objevili archeologové v Izraeli“
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim