Vodopád Banias v oblasti Golanských výšin - Kareta Tour

Vodopád Banias v oblasti Golanských výšin

Vydáte-li se směrem ke Golanským výšinám, dostanete se do přírodní rezervace Nachal Chermon-Banias, kde se nachází nejvyšší vodopád v Izraeli. Golanské výšiny leží na jihozápadě Sýrie mezi Libanonem, Izraelem a Jordánskem. Izraelská armáda je dobyla v šestidenní válce v roce 1967.
Abigail Klein Leichmanová ve svém článku „The beautiful Banias“ upozorňuje: „První věc, kterou byste měli vědět o přírodní rezervaci Chermon-Banias na Golanských výšinách, je to, že budete muset odolávat pokušení ponořit se do proudících vod křišťálově čistých pramenů nebo tomu, abyste si smočili aspoň nohy ve studené vodě.“

Vodopád Banias

Z jeskyně na úpatí hory Hermon (hebrejsky Har Chermón) vytéká pramen Banias, který teče kaňonem až k místu, kde přepadá z výšky 10 metrů do krásné tůně s vegetací. Vodopád (hebrejsky mappal majim) můžete pozorovat z dřevěného chodníčku. Zvuk dopadající vody a krása okolní přírodní scenérie jsou pro návštěvníky obrovským zážitkem. Potok Banias se na své další cestě setkává s řekou Dan a společně se vlévají do řeky Jordánu.

Cesarea Filipova (Paneas / Banias)

Paneas (řecky Πανείας, hebrejsky בניאס) je archeologické naleziště na místech starodávného antického města Cesarea Filipova (Caesarea Philippi). Město se nacházelo v oblasti známé jako „Panion“. Pan byl řecký bůh lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců. V římské mytologii byl později ztotožněn s Faunem. Ve skalní stěně, napravo vedle jeskyně boha Pana, jsou vytesány výklenky, v nichž stály ve starověku sochy. Protože v arabštině chybí souhláska „p“ a oblast byla dlouho pod syrskou nadvládou, dostala vesnice, která zde vznikla, jméno Banias. Římský císař Augustus věnoval tento kraj židovskému Herodovi Velikému. Tento židovský král dal postavit u jeskyně chrám z bílého mramoru. Roku 3 př. n. l. založil tetrarcha Filip II. město Paneas a v roce 14 město přejmenoval k poctě římského císaře Augusta na Cesareu Filipovu. Podle křesťanské tradice je Cesarea Filipova místem, kde se Ježíš ptal svých nejbližších učedníků za koho ho pokládají, a apoštol Petr vyznal, že „Ježíš je Mesiáš, Syn Boha živého“ (viz Matoušovo evangelium 16. kapitola, verše 13-20).

Použité zdroje:
Abigail Klein Leichmanová, „The beautiful Banias“ (ISRAEL21c)
Hermon Stream (Banias) Nature Reserve
Gerhard Kroll, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakladatelsví, Kostelní Vydří 2002, s. 258-262.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim