Kniha Henochova a deník astronauta Ramona - Kareta Tour

Kniha Henochova a deník astronauta Ramona

Dne 21. května 2019 byla v Izraelském muzeu v Jeruzalémě otevřena neobvyklá výstava nazvaná „Through Time and Space“ [Časem a vesmírným prostorem]. Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si jak zrestaurované stránky deníku prvního izraelského astronauta Ilana Ramona, které byly nalezeny v oblasti Texasu po havárii vesmírného raketoplánu Columbia v roce 2003, tak zlomky svitku s textem 1. Henochovy knihy, které byly objeveny v jedné z kumránských jeskyní v oblasti Mrtvého moře. Svitek se datuje do roku 300-100 př. n. l. Celá 1. Henochova kniha, která patří mezi mimobiblické spisy (pseudepigrafy), se zachovala jen v etiopském překladu. V roce 1952 byly zjištěny zlomky aramejského textu mezi zbytky svitků ve 4. kumránské jeskyni. O patriarchu Henochovi se zmiňuje kniha Genesis v 5. kapitole ve verších 18-24. Jméno Henoch (hebrejsky Chanók) znamená „Zasvěcený“. Biblická zpráva nám říká, že Henoch „chodil s Bohem" a že neodešel ze světa jako jiní lidé, nýbrž „nebylo ho, neboť ho Bůh vzal“ (Genesis 5,24). Kniha Henochova v 72.-82 kapitole (tzv. „astronomická kniha“) popisuje nebeská tělesa, slunce a měsíc, vysvětluje střídání měsíčních fází aj.

Ramonův deník Kniha Henochova
Vlevo: Ramonův deník. Vpravo: Zlomky kumránského svitku s textem knihy Henochovy.
Zdroj obrázků: www.israel21c.org

Co mají Henoch a Ramon společného?

Co spojuje rukopisy, mezi nimiž je časový odstup několika tisíciletí? Starověký Henoch, „sedmý od Adama“, i moderní astronaut Ramon byli „vesmírní průzkumníci“ a snažili se své zážitky zachytit písemně. Z obou rukopisů se dochovaly pouze útržky a rozluštění jejich textů nebylo jednoduché. Mnoho stránek Ramonova deníků bylo vyběleno vlivem vysokých teplot, přesto se izraelským kriminálním technikům s pomocí odborníků Izraelského muzea podařilo důležité části textu zrekonstruovat. Je tu však jeden rozdíl mezi oběma postavami: Henoch se z vesmíru vrátil a zapsal svou zkušenost a svá vidění do knihy, kdežto Ilan Ramon tuto možnost už nedostal. Ramonova manželka Rona, která jako první přišla s myšlenkou představit Ramonův deník veřejnosti, se bohužel výstavy nedožila.

Porovnejme si dvě ukázky z těchto rukopisů:

V jedné z rozluštěných pasáží kumránského svitku jsou tato slova:: „Já, Henoch, měl jsem vidění o konci všech věcí, a žádný z lidí neuvidí to, co bylo dáno vidět mně“(1. Henochova kniha 19,3).

Těsně před tím, než vstoupil raketoplán Columbia do meziplanetárního prostoru, píše Ramon své ženě:
Rono, dost jsem se pobavil, když jsem večer otevíral e-mail od tebe a četl tvá slova! Zítra ti řeknu, abys mi psala každý den! Je to důležité. Miluji tě, hodně tě miluji. Celé čtyři a půl roku jsme toužebně čekali na tento okamžik - a teď mám pocit, jako by to bylo včera! Stálo to za to! Doufám, že to také tak cítíš. Je to zážitek! Jako scéna z nějakého filmu. Ze světa zítřka. Ze světa, do kterého se dostane jen málokdo. Tato plující…nádherná Země.

Na závěr dodejme, že 21. ledna 2019 bylo v Negevské poušti otevřeno nové izraelské letiště, které bylo pojmenováno po Ilanu a Asafovi Ramonových.


Použité zdroje:
Abigail Klein Leichman, „Restored Enoch Scroll, Israeli astronaut diary now on view" (ISRAEL21c)
Z. Souček (ed.), Knihy tajemství a moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy, Vyšehrad, Praha 1995.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim