Tu bi-švat neboli Nový rok stromů - Kareta Tour

Tu bi-švat neboli Nový rok stromů

Na 15. den hebrejského měsíce švat (pro rok 2020 je to 10. únor) připadá židovský svátek Tu bi-švat (v doslovném překladu: „15. švat“), který bývá označován jako Nový rok stromů (ראש השנה לאילנות‎‎, Róš ha-šáná la-ílánót). V tuto dobu začínají v Izraeli kvést první ovocné stromy.

Nový rok stromů Tu bi-švat

Tento den je výjimečný tím, že ve středu jeho pozornosti je příroda, a ne člověk. „Strom, přinášející plody a spjatý s rytmem ročních období, se stal národům, žijícím na okraji pouště nebo kočujícím ve stepi, zjevením života. Zakořeněn hluboko v zemi, roste strom do výše, která převyšuje všechny ostatní živé bytosti.“ (Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Vyšehrad, Praha 1999, s. 249.) Pro judaismus je strom v mnohém ohledu symbolem přírody jako takové. V Páté knize Mojžíšově (20,19) se píše: „Budeš-li obléhat město několik let, válče s ním, aby ses ho zmocnil, nenič a nepokácej sekyrou jeho stromy. Přece je nepokácíš, když z nich sám budeš jíst, a je polní strom člověk, aby před tebou utekl při obléhání?

Svátek Tu bi-švat odkazuje ke kultivaci izraelské země a péči o ní a provází ho vysazování nových stromů. V prostředí židovských mystiků v Safedu se ve středověku vyvinula tradice zvláštního obřadu. „Za působení kabalisty rabiho Jicchaka Lurii Aškenaziho (1534–1572) v hornogalilejském městě Safedu – Cfatu byl dán základ oslavě svátku ve formě tzv. sederu Tu bi-švat. Podobně jako během pesachového sederu se postupně pijí čtyři poháry vína, z nichž každý symbolizuje určité roční období. Podobně jako o Pesachu, kdy předčítáme pesachovou hagadu, při Tu bi-švat čteme knihu s názvem – חמדת ימים Radost dní, v níž jsou shromážděny výňatky z Písma a midrašů blahořečící plodnost a krásu země Izraele. Tuto knihu vydal poprvé roku 1731 v Izmiru rabín Izrael Jakob Algazi“ (rabín Daniel Mayer, „Tubišvatový déšť je dražší než Šalomounova zlatá koruna“). Během slavnostní večeře se jí patnáct druhů ovoce. Mezi nimi by neměly chybět fíky, granátové jablko, hroznové víno, olivy, datle.

Použité zdroje:
Leo Pavlát: Svátek Tu bi-švat je oslavou přírody
Rabín Daniel Mayer, „Tubišvatový déšť je dražší než Šalomounova zlatá koruna“, Maskil, švat 5778 • leden-únor 2018, s. 2-3.
Biblický text je citován v překladu rabína Efraima Sidona.
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim