Přírodní rezervace Ejn Gedi u Mrtvého moře - Kareta Tour

Přírodní rezervace Ejn Gedi u Mrtvého moře

V Izraeli je přes 70 národních parků a více než 200 přírodních rezervací. Mezi ty nejnavštěvovanější a nejkrásnější patří přírodní rezervace a oáza Ejn Gedi ( též En Gedi; hebrejsky Éjn-ge, doslova „Pramen kozoroha“, tedy „Kozorožčí pramen“; anglický přepis Ein Gedi). Nachází se západně od Mrtvého moře, v blízkosti starověké pevnosti Masada a archeologického naleziště Kumrán. Nejstarší doklady o osídlení pocházejí z chalkolitického období (4 000 př. n. l.).

První zmínka o Ejn Gedi v Bibli je v knize Jozue v souvislosti s územím, které připadne pokolení Judovců (Kniha Jozue, 15. kapitola, 62. verš). Podle židovské tradice se do zdejších jeskyní ukryl budoucí izraelský král David, když prchal před Saulem, který ho chtěl zabít, viz První kniha Samuelova, 24. kapitola, 1. verš; ČEP: David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí. Saul zpočátku Davida obdivoval, ale když zjistil, že lidé chválí Davida za jeho vojenské úspěchy, zmocnila se ho žárlivost a závist. Poetický doklad o tomto pozoruhodném místě najdeme v Písni písní (1. kapitola, 14. verš; ČEP): Hroznem henny je pro mne můj milý v éngedských vinicích.

Během tzv. první židovské války (66-70 n. l.) bylo Ejn Gedi zničeno a opuštěno. V době Bar Kochbova povstání proti Římanům (132-135 n. l.) se stalo základnou židovských povstalců. V dubnu 1848 vedl poručík William Francis Lynch (1801-1865) americkou expedici k řece Jordánu a Mrtvému moři. Když „objevil“ zřídlo Ejn Gedi, přejmenoval jej na pramen George Washingtona. V březnu 1949 dobyla Ejn Gedi izraelská armáda.


Přírodní rezervace Ejn Gedi


Největší oáza v Izraeli - domov kozorožců a damanů skalních

Přírodní rezervace Ejn Gedi byla založena v roce 1972. Tato největší oáza v Izraeli se rozkládá na ploše 25 km2. Můžeme tu například pozorovat volně žijící kozorožce núbijské (Capra ibex nubiana) a damany skalní (Procavia capensis).

Kozorožec núbijský Daman skalní

Rezervací vede několik stezek a výlet po nejkratší trase zabere asi hodinu. Jsou zde dva potoky s celoročním průtokem: Nachal David (Davidův potok) a Nachal Arugot (Arugotský potok). Do rezervace dále tečou vody pramenící v pramenech Šulamit a Ejn Gedi.

Vodopád v oáze Ejn Gedi

Asi kilometr od oázy leží kibuc Ejn Gedi, který vznikl v roce 1956. Je zde světoznámá botanická zahrada s více než 900 druhy rostlin pocházejících z celého světa.

Palmy v En Gedi

Prohlédněte si naši nabídků zájezdů k Mrtvému moři!

Použité zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejn_Gedi
En Gedi Nature Reserve (Israel Nature and Parks Authority)


Související články
:

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim