Svatyně knihy v Jeruzalémě - Kareta Tour

Svatyně knihy v Jeruzalémě

Svatyně knihy (hebrejsky héchal ha-séfer) je součástí Izraelského muzea, které se nachází v jeruzalémské čtvrti Giv‘at Ram, v blízkosti Knesetu (izraelského jednokomorového parlamentu). Otevřeno bylo v roce 1965. Jsou v něm rozsáhlé archeologické sbírky a také model jeruzalémského chrámu z roku 66 n. l., tedy před jeho zničením Římany v první židovské válce. Budovu Svatyně knihy navrhli američtí židovští architekti Armand P. Bartos, potomek českých emigrantů, a Frederic J. Kiestler. Její tvar připomíná víko hliněných nádob, v nichž byly starobylé svitky uschovány.

Svatyně knihy v Jeruzalémě

Svatyně knihy byla vybudována, aby v ní bylo uloženo sedm svitků, objevených v první kumránské jeskyni v roce 1947. Tři z těchto rukopisů koupil v témže roce v Betlémě profesor archeologie na Hebrejské univerzitě Eleazar Lipa Sukenik. Zbývající čtyři svitky se dostaly do rukou metropolity Jeruzaléma a celého Zajordání, kterým v té době byl Athanasios Ješue Samuel. V roce 1948 je přivezl do New Yorku. V roce 1954 metropolita Samuel svitky prodal za 250 000 dolarů. Svitky koupil pro Stát Izrael syn profesora Sukenik Yigael Yadin. Požadovanou sumu však uhradil americký mecenáš, milionář D. Samuel Gottesmann z New Yorku.

Kumránský svitek uložený v Jeruzalémě

Svitky z 1. jeskyně:

  • Izajáš A (1QIza - kompletní text)
  • Izajáš B (1QIzb - neúplný text)
  • Výklad Abakuka (1QpHab)
  • Chvalozpěvy (1QH)
  • Řád Jednoty (1QS)
  • Válečný řád (1QM)
  • Genesis Apokryfon (1QapGn - aramejská parafráze knihy Genesis))
Rukopisy od Mrtvého moře mají nesmírný význam pro chápání dějin textu Hebrejské Bible. Před rokem 1947 byly totiž nejstaršími přímými textovými svědky hebrejské kodexy z 9.-10. stol. n. l. a zlomky biblických textů z 6.-8. stol. n. l., nalezené na sklonku 19. století v geníze staré káhirské synagogy. Slavný svitek 1QIza z 1. jeskyně obsahuje úplný text knihy proroka Izajáše. Odborníci stanovili jeho stáří na 125-100 př. n. l. Je to i nejdelší zachovaný kumránský biblický svitek: jeho délka je 7,34 m.

Použité zdroje:
Rukopisy od Mrtvého moře, přel. Stanislav Segert, Robert Řehák, Šárka Bažantová, úvodní studie napsali Stanislav Segert, Jan Dušek, Oikúmené, Praha 2007.

Další články k tomuto tématu:

Svitky od Mrtvého moře, Chirbet Kumrán
Kumránská mozaika 1: Chvalozpěvy
Kumránská mozaika 2: Kniha proroka Izajáše
Kumránská mozaika 3: Slova světel
Kumránská mozaika 4: Prorok Jeremjáš
člen2018

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim