Pobyty do Jeruzaléma - Kareta Tour

Pobyty do Jeruzaléma

Pobyty do Izraele a podivuhodného města Jeruzaléma v němž se setkává pomíjivost s věčností.

Jeruzalém je jedním z nejstarších měst na světě a podle izraelských zákonů je hlavním městem Státu Izrael. Jméno Jeruzalém (akkadsky Urusalim) se objevuje ve faraonském archívu nalezeném v Tell el-Amarně (14. století př. n. l.). Tehdy byl Jeruzalém jedním z městských státečků pod egyptskou svrchovaností. V době, kdy se v zemi začali usazovat Izraelité, byli jeho pány Jebúsejci.

V období jednotného biblického izraelského království (1020-926 př. n. l.) dobyl Jeruzalém král David a učinil z něj hlavní město svého království. Jeho syn Šalomoun v něm nechal postavit chrám (tzv. první chrám). V r. 587/6 př. n. l. ho zničili Babylóňané. Druhý chrám byl vystavěn kolem roku 516 př. n. l. Asi v r. 20 př. n. l. začal s jeho přestavbou judský král Herodes Veliký. V roce 70 n. l. zpustošili město i chrám Římané.

Pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského chrámu, které nechal rozšířit král Herodes, je ​Západní zeď (Zeď nářků). Židovští poutníci i zahraniční turisté sem přicházejí a do spár mezi kamenné kvádry zastrkávají papírek s modlitbou či prosbou.

S ohledem na aktuální situaci v Izraeli momentálně nenabízíme žádné pobyty.

Pohled na Západní zeď v Jeruzalémě

Staré Město – posvátná místa židovství, křesťanství a islámu

Západní zeď je součástí Starého Města, starobylé části Jeruzaléma, kde se nacházejí posvátná místa tří monoteistických naboženství: bazilika Svatého hrobu, Chrámová hora, Skalní dóm a další pozoruhodná místa. V roce 1981 bylo Staré Město zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Vítejte v Jeruzalémě! Bruchim habaim le Jerušalajim!


JERUZALÉM
Minimální
teplota
Maximální teplota Teplota
vody
Sluneční
svit/hodiny
Pravděpodobnost deště Vlhkost
vzduchu
Leden 5 °C 13 °C - 5 29 % 70 %
Únor 6 °C 14 °C - 7 39 % 65 %
Březen 8 °C 18 °C - 7 10 % 60 %
Duben 13 °C 23 °C - 9 10 % 49 %
Květen 16 °C 27 °C - 11 2 % 40 %
Červen 18 °C 29 °C - 12 0 % 39 %
Červenec 19 °C 30 °C - 12 0 % 43 %
Srpen 19 °C 31 °C - 11 0 % 47 %
Září 19 °C 29 °C - 10 0 % 50 %
Říjen 17 °C 27 °C - 9 3 % 48 %
Listopad 12 °C 21 °C - 7 13 % 58 %
Prosinec 7° C 15 °C - 6 23 % 66 %

Naši partneři

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o. Click2claim